Tromsømagasin i Dagens Næringliv

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027.
Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et
betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. 

Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for bosettingen langs kysten. I snart 200 år har havna vært en sentral aktør og motor for byutviklingen i Tromsø – «Porten til Ishavet». Mobilitetshub

Havneterminalen på Prostneset ligger midt i Tromsø sentrum og utgjør et viktig mobil-itetsknutepunkt for både byen og regionen. Årlig håndterer havneterminalen over én million reisende fra Kystruten, hurtigbåter, distriktsbusser og cruiseskip.
    – Havneterminalen har stor betydning for Tromsøs reiseliv og fungerer som et knutepunkt for persontransport i regionen, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.
   – Pandemien skapte usikkerheter for spesielt reiselivsnæringen sier han, men vi opplever at trafikken raskt har tatt seg opp. Tromsø er en helårlig cruisedestionasjon som tar imot cruiseskip i alle årets tolv
måneder. Med en økning fra 171 anløp i 2022 til over 210 innmeldte anløp i 2024 opplever han at byen og regionen er et attraktivt reisemål.
    I tillegg til sentrum har Tromsø Havn havneområdene Breivika og Grøtsund. 
    Breivika har store kaier og logistikkområder med kontainerhåndtering, godsterminaler og frysehotell. På Grøtsund har havna dypvannskai med bakareal dimensjonert for tunge operasjoner. I tillegg har området betydelige arealer til utvikling.
    – Tromsø er en av Norges største fiskerihavner. Kombinasjonen av fryselagre med stor kapasitet og en sterk maritim serviceklynge gjør Tromsø til en god og effektiv havn for fiskeflåten, sier havnedirektøren. 

Samfunnsansvar
Tromsø Havns viktigste samfunnsansvar er å legge til rette for maritim næringsutvikling, samt være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord. Utvikling av gode sjørettede næringsarealer og bygging av maritim infrastruktur er sentralt i dette.
    I tillegg jobber Tromsø Havn aktivt med å redusere utslipp fra havnevirksomheten og har som langsiktig mål å bli en utslippsfri havn.
    – Vi skal bidra til å skape den arktiske fremtiden, sier Hanssen. 
    Aktiviteten på havnen skaper store ringvirkninger i Tromsøregionen og verdiskapningen som konsekvens av havnas invest-eringer strekker seg langt ut over foretakets egen virksomhet og økonomi.
    – Eksterne beregninger viser at for hver krone omsatt i Tromsø Havn skjer det øko-nomisk aktivitet gjennom havna på til sammen 29 kroner. Det gjør havnen til en dynamisk kraft i regionen vår.

Grøtsund havn- og industriområde. Foto: Tromsø Havn/Tom-Eirik Norstrand

Tromsø er stor helårlig cruisedestinasjon. Foto: Tromsø Havn/Harriet Willassen

Legger til rette for mer gods i Breivika
Overføring av godstransport fra land til sjø en viktig forutsetning for det grønne skiftet. Med satsingen på nytt konteinerareal i Breivika og etablering av sirkulær industri på Grøtsund vil Tromsø Havn tilrettelegge for økt sjøtransport.
    – Breivika havneområde er hovedpulsåren i Tromsø havn og her er det tilrettelagt for moderne godshåndtering. De store gods- og logistikkaktørene er alle etablert her, og nylig bygde Posten Bring nytt logistikksenter på området, forteller Hanssen. Sammen med satsingen er det etablert et nytt kaianlegg som blant annet betjener «Nordbjørn», som går i rute mellom Tromsø, Longyearbyen og Ny-Ålesund.
    – Dette forsterker Tromsøs rolle som det viktigste logistikk- og forsyningsknute-punktet mellom Svalbard og fastlandet, noe vi er stolte av, sier Hanssen.

Nytt konteinerareal og kaianlegg
Sentralt i Breivika med enkel adkomst til E8 utvikler nå Tromsø Havn et nytt konteiner-areal med tilhørende kaier og ro-ro rampe.
    – Det nye konteinerområdet som skal stå ferdig innen utgangen av 2023 skal være operatørnøytralt, det vil si at det skal kunne benyttes av ulike logistikkoperatører, for-teller havnedirektøren.
    – Med det ønsker vi å styrke sjøtransporten ytterligere og gjøre den mer konkurranse-
dyktig i forhold til veitransport, sier han.

Sirkulærøkonomi og ren energi
På Grøtsund havn- og industriområde disponerer Tromsø Havn store arealer med helt spesielle kvaliteter. Kaianlegget, som har en dybde på hele 22 meter, er dimensjonert for spesielt tunge laster.
    – I tillegg har Grøtsund store arealer med et potensial på hele 1,5 millioner kvadrat-meter, tilgjengelig for industrietablering, forteller Hanssen. Det er allerede investert betydelig i området som kan ha en sentral rolle spesielt innen de blå næringene.
    – Tromsø Havn vurderer mulighetene for en maritimt rettet industripark i tilknytning til det offentlige havneområdet på Grøtsund. Det foreligger konkrete planer om etablering av produksjonsanlegg for grønt hydrogen og ammoniakk på området, med muligheter for å utnytte restvarmen fra produksjonen til andre formål.
    – Vi arbeider aktivt for en slik etablering og utvidelse av anlegget på Grøtsund. Det vil uten tvil posisjonere Tromsø og Tromsø Havn som pådriver for det grønne skiftet, avslutter havnedirektør Hanssen.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligsteIB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Overvåkerregnskogen fra rommet

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

IT-nestor i nord

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet.     – Her finner man selskaper som...

På jakt etter verdier i havet

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.