Tromsømagasin i Dagens Næringliv

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.

Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut over hele verden, som gjør KSAT til verdens ledende kommersielle jordobservasjonssenter.
    – KSAT eier ingen egne satellitter, men vi er eksperter på å motta og bearbeide data fra satellitter i bane, forteller Skatteboe. 
    – Vi kommuniserer med satellitter ca 1,3 millioner ganger pr år. På den måten kan vi til enhver tid forsyne våre kunder, både offentlige myndigheter og private bedrifter, med bilder av jorda. Når du bruker for eksempel Google Earth, er det herfra bildene kommer, forklarer han. 

Det samme gjelder værmeldingen. KSAT mottar data fra både europeiske og amerikanske værvarslingssatellitter, og dataene brukes til værmeldingstjenester og farevarslinger – som når Florida skal vurdere evakuering i forbindelse med en orkan. Dataene kommer fra KSAT.
    Overvåking av skipstrafikk og klima- og miljøovervåking, som for eksempel avdekking av oljesøl, er også bruksområder for KSATs data. 
    – Våre systemer kan bidra til å avdekke store samfunnsproblemer som for eksempel ulovlig fiske, sier Skatteboe. 
    – Behovet for kunnskap om det som skjer på jorda øker stadig, både når det gjelder endringer i makroperspektiv og mer lokale bevegelser. Satellitter kan skaffe oss informasjon om steder det ellers ville vært nærmest umulig å vite noe om, og KSAT har spesialisert seg på å skaffe slik informasjon effektivt og sikkert. Slik bidrar vi til at våre kunder til enhver tid kan ta de riktige beslutningene, sier Skatteboe, som har ledet organisasjonen siden starten i 2002. 
    – Dette gjelder ikke bare bilder, men alle slags data som kan samles inn av sattelitter som ofte er utstyrt med med mange sensorer som måler forskjellige parametre og som tar bilder av jorda.

Det er ikke tilfeldig at KSAT holder til i Tromsø og Nord-Norge. En stor andel av satellittene går i såkalt polar bane, det vil si at de flyr over jorda fra pol til pol. Mens satellittene flyr, roterer jordkloden, noe som gjør at hver enkelt satellitt dekker mye større overflate enn om de gikk i bane over ekvator. Det gjør også at man kan samle data fra alle satellittene med antenner plassert nær polene.
    – Jo lenger nord eller sør, jo nærmere er man det punktet alle satellittene passerer i banen, forklarer Skatteboe. 
    – På Svalbard, der vi har en av de største antennestasjonene, kan vi ta ned signaler fra samtlige satellitter i polar bane fra en stasjon, noe som er en stor fordel, sier han. Hver satellitt bruker 100 minutter på én runde, og de kommer over Svalbard 14 ganger i døgnet. De er over Svalbard ca 7 minutter hver gang. 
    – Det blir mye data, det er sikkert, men det er vi utstyrt for å håndtere, smiler Skatteboe.

Blant nyvinningene KSAT har vært med på, er kontinuerlig overvåking av verdens tropiske skoger.  
    – Det er NICFI – Norges den norske regnskogsatsingen og Miljødepartementet som fikk ideen, forteller Sletteboe. 
    – Satellittbilder kan være avgjørende for å følge med på avskogingen og oppdage ulovligheter, men de er dyre. Hva hvis vi finansierer kontinuerlig satellittovervåking og legger bildene gratis ut, slik at alle kan bruke informasjonen? 

Dette er nå blitt virkelighet. Nå kan alle til enhver tid se satellittbilder av verdens tropiske skoger. Bildemosaikken med oppløsning på 5–20 meter blir oppdatert to ganger i måneden. Man kan se bilder tilbake til 2015 og på den måten se den historiske utviklingen.
    – Dette er noe Norge leverer gratis til hele verden, og tjenesten har etter hvert fått omkring 16 000 internasjonale brukere, forteller Skatteboe. 
    – Dette er etter min mening noe av det smarteste Norge noen gang har gjort. Det er en utrolig effektiv måte å sørge for at land som ikke har råd til denne type overvåking får tilgang til data, sier han. Nå håper han på et tilsvarende system for overvåking av ulovlig fiske.
    – Også her er det et stort problem at mange av landene der det foregår ulovlig fiske, ikke har råd til overvåking og dermed ikke kan følge opp problemene. Et overvåkingssystem med gratis tilgang hadde gitt disse landene mulighet til å håndheve lovverket, og ville antakelig også ha preventiv effekt, sier Skatteboe.
    Han forteller om en rivende utvikling med stadig flere satellitter i omløp. 
    – Økende satsing på små satellitter, kombinert med mye lavere oppskytningskostnader, gjør at vi kommer til å få en sterk økning i antallet i årene som kommer. Fra 1957, da de første satellittene ble skutt opp, og frem til i dag, er det skutt opp 12 000 satellitter. Av disse flyr 7000 fremdeles. Men bare i fjor ble det skutt opp 1700. Det sier mye om utviklingen, og det skal skytes opp mere enn 10 000 satellitter de neste 10 årene.
    Er det bruk for alle disse satellittene, vil vi vite. Svaret er kontant.
    – Flere satellitter gir oss større mulighet for presis overvåking og mye mer data. Det gir oss bedre grunnlag for beslutninger og mye mer informasjon om hva som skjer med jorda, og det er viktig, slår Skatteboe fast. 
    – Mange er redd for at dette skal ende opp som romsøppel, men det er ingen grunn til å engste seg. Moderne satellitter har utstyr som sender dem ned i atmosfæren slik at de brenner opp etter endt levetid, avslutter Skatteboe. 

Nasjonalt romobservasjonssenter til Tromsø

Tromsø er Norges jordobservasjonshovedstad, med 500 ansatte og 2,5 mrd. kroner i omsetning innen romobservasjon og tilknyttede virksomheter. Nå arbeides det for å etablere et nasjonalt jordobservasjonssenter i den arktiske hovedstaden. 
    – Rommiljøet i Tromsø er allerede godt utviklet, med aktører som UiT, Norse og forskjellig oppstrømsindustri og brukere som Meteorologisk institutt og Norsk Polarinstitutt, sier administrerende direktør i KSAT, Rolf Skatteboe. 
    –  Det er allerede vedtatt at det skal etableres, men det er fortsatt noe uklarhet med hensyn til finansiering og enkelte detaljer. Planen er imidlertid å ha en innovasjonslab i samarbeid med Det Europeiske Romsenteret klar innen utgangen av 2023 og senteret operativt i løpet av 2024, sier han.
    – Ideen med konseptet er å utvikle nye og kreative tjenester basert på satellittobservasjoner. I Tromsø har vi en masse fagekspertise og et spennende innovasjonsmiljø, så et slikt senter ville absolutt være tjent med lokalisering her i byen. Det blir også en stor mulighet til å tiltrekke seg enda mer ekspertise innen feltet, sier Skatteboe, som også peker på planene om oppskytinger fra Andøya.
    – Den første oppskytningen skal etter planen utføres allerede mot slutten av 2023. Til sammen vil dette utgjøre et sterkt faglig miljø som er unikt i norsk sammenheng, der vi bygger på både kompetanse og geografisk egnethet.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligsteIB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

IT-nestor i nord

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet.     – Her finner man selskaper som...

På jakt etter verdier i havet

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027. Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for...

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...