Tromsømagasin i Dagens Næringliv

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligste
IB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et
viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.

Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst til 157 elever med til sammen 44 nasjonaliteter fordelt på ti klassetrinn.
    – Vårt mål er å utdanne verdensborgere, og vi har en mer global tilnærming til fagene enn de norske læreplanene, sier rektor Tonje Hofsøy. 
    – Vår tilnærming til læring er holistisk og elevsentrert, noe som vil si at vi utdanner hele mennesket, blant annet ved å ha stort fokus på kreative fag som musikk, dans og kunst og håndverk, i tillegg til basisfag som norsk, engelsk og matematikk, forteller Hofsøy. Elevstemmen er viktig både i planleggingen og gjennomføringen av opplæringa som er konseptbasert og ferdighetsbasert. 

IB-systemet, eller International Baccalaureat, er et utdanningssystem som ble etablert i Geneve i 1968. IB World Schools finnes over hele verden og følger egne læreplaner. Målet er å utdanne nysgjerrige, kunnskapsrike og omsorgsfulle mennesker som vil bidra til en bedre og fredeligere verden gjennom tverrkulturell forståelse og respekt. Bærekraft står også sentralt, og Hofsøy ser på skolens virksomhet som et ledd i arbeidet for å få verden gjennom det grønne skiftet.
     – Vi er den eneste 1–10 IB World School i Arktis, her hvor vi er blant de første til å se konsekvensene av klimaendringene. Vårt pensum og vår måte legge opp undervisningen på er ment å gjøre elevene i stand til å dra ut i verden og gjøre en forskjell etter endt utdanning, sier Hofsøy.
    Undervisningsspråket ved IB-skolene er engelsk i tillegg til norsk, og alle skolene blir fulgt opp av den internasjonale IB-organisasjonen.
    – Vi har nettopp hatt tilsyn her i Tromsø, og fikk veldig gode tilbakemeldinger, blant annet på inkluderende skolemiljø, vårt fokus på akademisk integritet og faktisk også styrets sammensetning og kompetanse, forteller Hofsøy. 
    – Det er klart at det er inspirerende i arbeidet med å lage en stadig bedre skole, legger hun til. 

Hvis Norge skal nå det grønne skiftet og beholde kompetanseforspranget i en verden i rivende utvikling, er det nødvendig å hente kompetanse fra utlandet. I en globalisert verden vil kompetente folk flytte til attraktive jobber, uansett hvor i verden de finner dem. For Tromsøs del ble det allerede i 2009 uttrykt bred politisk enighet om at Tromsø-samfunnet skulle legge til rette for å tiltrekke seg internasjonal kompetanse. 
    – Det som er avgjørende for å tiltrekke seg – og holde på – internasjonale arbeidstakere, er å ha et tilbud til hele familien, ikke bare den personen som skal ha jobben, sier Hofsøy. 
    – Det å ha et tilbud om utdanning på engelsk med et internasjonalt anerkjent utdanningssystem som IB er, kan bety alt for en arbeidstaker som kanskje skal jobbe i Tromsø i to–tre år. Vi vet at internasjonale arbeidstakere ser etter internasjonale skoler der de skal flytte, og utviklingen i elevtallet her på skolen taler jo også sitt tydelige språk om at dette er et populært tilbud, sier Hofsøy.
    Rektoren mener tiden nå er overmoden for å få et IB-tilbud også i den videregående skolen i Tromsø.
    – Det å kunne gi et tilbud til videregående-elever er kanskje like viktig som barne- og ungdomsskolen. Mange vil kvie seg for å flytte med 15- og 16-åringer til et sted der de ikke har et internasjonalt skoletilbud. Vi erfarer at foreldre velger å flytte fra Tromsø når barna deres skal begynne på videregående, og det henger blant annet sammen med at Tromsø ikke kan tilby et fullverdig internasjonalt skoletilbud fra 1-13, avslutter Hofsøy

Foto: Ørjan Garfjell.

Foto: Eskil Løkke.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Overvåkerregnskogen fra rommet

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

IT-nestor i nord

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet.     – Her finner man selskaper som...

På jakt etter verdier i havet

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027. Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for...

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...