Tromsømagasin i Dagens Næringliv

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.

– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået i BREEAM man kan oppnå. Det fordrer at man setter seg ned i fellesskap og utfordrer de involverte på alle elementene som omfattes av BREEAM-sertifiseringen, sier Ida Bordi Stene, som er BREEAM-NOR AP for Consto på bygget, og fortsetter:
    – BREEAM-NOR er et miljøsertifiseringsverktøy for bygg som stiller krav til alle aspekter ved prosjektet – fra innemiljø, energiløsninger og materialvalg til økologi og forhold utenfor byggeprosjektet.

Høye krav
– For å få BREEAM-NOR-sertifisering stilles det krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår, ikke nødvendigvis til de konkrete løsningene som brukes. Derfor gjelder det å tenke innovativt og nytt, sier Stene.
    Vibeke Svendsen er prosjektsjef i Siva som er byggherre for prosjektet. Hun slår fast at høye ambisjoner lønner seg, og peker blant annet på det tette samspillet mellom entreprenør og byggherre som er nødvendig. 
    – BREEAM Outstanding er en garanti for et bygg med tydelige kvaliteter, og det vil merkes av alle som ferdes eller har sitt arbeid i bygget, sier hun.
    – Sertifiseringen er avhengig av en metodikk der alle løsninger diskuteres og besluttes tidlig i prosjektet, noe som gjør at planlegging og prosjektgjennomføring blir svært strukturert. Det skaper også et godt fellesskap i prosjektorganisasjonen, siden BREEAM-NOR-sertifiseringen påvirker alle leverandører og involverte i prosjektet, understreker Svendsen. 
    – Alle må involvere seg og oppnå en felles forståelse for hva vi vil oppnå. 

Lar humla suse
Et område der det er gjennomført ekstra grundig arbeid, er i gjennomgangen av økologien på byggetomta. En egen økolog har saumfart området og avgitt rapport.
    – Det handler om å gjennomføre tiltak for ikke å forringe økologien, men snarere gjøre den rikere, forklarer Stene.
    – For eksempel ønsker vi å fjerne fremmedarten Tromsøpalmen, og vi har inngått et samarbeid med organisasjonen La humla suse for å gjøre området insektsvennlig. Dessuten har vi fått en klar tilbakemelding om at leietakere ønsker seg grøntområder og det har vi tatt tak i. Det blir grønne tak med blomstereng og lokale arter, i tillegg til grønne, sosiale soner ute.  

Med på laget: Fra venstre Sverre Nilsen, Roy Heggelund, Ida Bordi Stene og Vibeke Svendsen. 

Brukermedvirkningsprosess
Prosjektet har også gjennomført en omfattende brukermedvirkningsprosess, der eksterne og interne parter har fått bidra konkret – det har særlig påvirket utvendige løsninger og hvilke funksjoner som er ønsket i bygget. Innspillene er blitt hensyntatt i prosjektgjennomføringen.
    – For Consto har det vært en lærerik prosess, og vi er svært fornøyde med det tette samarbeidet vi opplever med utbygger, sier Roy Heggelund, som er prosjektleder i Consto. Han fremhever også underleverandørenes bidrag i prosessen.
    – I et prosjekt som dette, der alle materialer og bygningselementer skal miljødokumenteres, er det viktig å ha underleverandører som spiller på lag. Det har vi absolutt i dette prosjektet, sier Heggelund. 
    Selv om Consto har betydelig erfaring med BREEAM-NOR, er dette entreprenørens første Outstanding-bygg.
    – Det er et langt skritt mellom Excellent og Outstanding. Vi lærer noe nytt hver dag, og det er både nyttig og spennende å være en del av dette prosjektet, sier Heggelund.

Innovative løsninger
Underveis i prosjektet har Siva og Consto benyttet Sivas nettverk av næringshager og katapultsentre for å få innspill til innovasjoner som kan bidra til å heve kvaliteten på bygget, og i skrivende stund jobbes det med to søknader om godkjenning av innovative løsninger som skal til behandling hos BREEAM-sekretariatet i England. 
    – Dette er jo et innovasjonssenter, og derfor har det vært et uttalt prosjektmål å få godkjent innovative løsninger i bygget, sier Svendsen. 
    – Søknadene gjelder sirkularitet og fuktsikring, der vi blant annet legger opp til kontinuerlig sensorovervåking av alle risikoelementer i bygget.
    – Alt handler om å tenke nytt, starte med blanke ark og løse dette på best mulig måte. Den største fordelen vi har fått i prosjektet, er en trygghet som gjenspeiles i hele verdikjeden, sier Svendsen. 
    Heggelund er enig. 
    – Det at vi satt så tett sammen i starten og la bærekraftstrategien i preanalysen, gjorde at vi så hvor skoen trykket. At vi la strategien så tidlig gjorde at vi fikk tatt de viktige avgjørelsene til riktig tid, sier han.

To leietakere klare
Foreløpig har Tolletaten og Atea sikret seg leiekontrakter i bygget, som skal ferdigstilles i siste kvartal 2024. 
    – Vi er veldig fornøyde med å få så store og seriøse leietakere. Det viser at de verdsetter det ambisjonsnivået vi har satt for dette bygget, avslutter Vibeke Svendsen.

Fakta om Consto:

Consto er et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har 1 250 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad. Det er selskapet Consto Nord som bygger Innovasjonssenteret Siva.

Fakta om Breeam Nor:

BREEAM er ifølge Grønn Byggallianse verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. I Norge heter den BREEAM-NOR og er ifølge Grønn Byggallianse landets eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Den er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge, og sertifiseringen utstedes av en ekstern revisor. Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg (kilde: byggalliansen.no).

 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligsteIB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Overvåkerregnskogen fra rommet

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

IT-nestor i nord

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet.     – Her finner man selskaper som...

På jakt etter verdier i havet

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027. Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.