Tromsømagasin i Dagens Næringliv

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort Tromsø-lag. 

Tromsø kommune, ProTromsø, Tromsø Havn, Troms Kraft, UiT Norges arktiske universitet. Energiklyngen Nord og  Næringsforeningen i Tromsøregionen er blant aktørene som kraftsamler arbeidet med en ny industripark i nord.  Det 1500 dekar store området som allerede har vært gjenstand for investeringer på til sammen ca. 750 millioner kroner, skal videreutvikles med en visjon om å bidra til grønn omstilling fra nord. Det arbeides målrettet med tilrettelegging for etablering av små og mellomstore bedrifter, ny vannforsyning og ulike prosesser knyttet til regulering og infrastruktur.
    – Området er områderegulert, og svært godt tilrettelagt for videre utvikling, sier direktør for samfunn og næring i Tromsø kommune Grete Sterri Kristoffersen.

Industrikai
    – Grøtsund har mange kvaliteter som gjør området svært velegnet til videre industriutbygging, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen. 
    – På området har Tromsø Havn allerede investert ca. 300 millioner til tomtekjøp, kaianlegg, dypvannshavn og 2000 m2  kontor- og lagerbygg. I tillegg har fylkeskommunen investert i utbedring av fylkesvei Kroken–Skjelnan, forteller han. 
    – Det 130 meter lange kaianlegget er i tillegg meget kraftig dimensjonert til å tåle svært tunge laster, og har en dybde på 22 meter. 
    – Her har vi blant annet håndtert utskiping av vindturbinblader til Kvaløya og en 2600 tonn tung kjetting til forankring av havbruksanlegg, forteller Hanssen. 
    – Kaia er dimensjonert for de virkelig tunge lastene, og er i tillegg preget av veldig gunstige forhold når det gjelder ut- og innseiling. 

Grønn energi til det grønne skiftet 
Troms Kraft er blant interessentene i Grøtsund, og det foreligger konkrete planer om produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk på Grøtsund.
    – Gjennom prosjektet Neptun har vi i Troms Kraft planlagt storskala produksjon av ammoniakk og hydrogen i et anlegg på Grøtsund, forteller konserndirektør marked og energi i Troms Kraft. 
    – Produksjonsstart er satt til 2025, og anlegget vil bli drevet med fornybar energi fra vann- og vindkraft, sier han. Anslått produksjonsvolum er 50–70 000 tonn ammoniakk fra starten av. 
    – I tillegg håper vi restvarme fra anlegget kan benyttes i for eksempel oppdrettsnæring på stedet, legger han til. 
    – Med dette vil Tromsø ytterligere befeste sin posisjon som en marin hub som tilrettelegger for det grønne skiftet.

F.v: Gøril Johansen, Jørn-Even Hanssen, Grete Sterri Kristoffersen og Trude Nilsen
jobber for å utvikle Grøtsund. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

NVE-beslutning gir muligheter
Da NVE nylig presenterte rapporten med 20 mulige havområder med gode vindressurser og minst mulig konflikter for mulige havvindsatsinger, var fire av dem i Nord-Norge. Trude Nilsen i Næringsforeningen i Tromsøregionen peker på Grøtsund som en naturlig serviceterminal for havvindsatsingen i nord.
    – Dette er et sentralt og bynært område med enkel adkomst både med fly og båt, samtidig som det er tilstrekkelig avskjermet til ikke å utgjøre noen sjenanse, påpeker hun.
    – Kaikapasitet og logistikkinfrastruktur, i tillegg til god tilgang på marin kompetanse på alle nivåer, vil være viktige elementer i en slik vurdering. Vi ser for oss at Grøtsund vil spille en stor rolle i næringsutviklingen i Tromsø og regionen de kommende årene, sier hun.

Ønsker en stor aktør
Havnedirektør Hanssen har visjonen klar på hvordan området kan fungere optimalt. 
    – Ideelt sett finnes det en stor industriaktør som ser mulighetene for etablering i et aktivt og dynamisk grønt industrimiljø på Grøtsund. På lenger sikt er det planer om tørrdokk og krankapasitet, og leverandørindustrien har gode etableringsmuligheter i området rundt. Grøtsund har egenskapene som skal til for å bli et sirkulært industriøkosystem. Det er målet.
    Gøril Johansen og ProTromsø samstemmer. 
    – Fullt utbygd har Grøtsund alle muligheter til å betjene hele Nord-Norge, og for den saks skyld England og Skottland, med logistikkoperasjoner og infrastruktur for alle de blå næringene – fiskeriene, havbruk, vindkraft og olje- og gassnæringen i den fasen vi er i. Tromsø er den arktiske hovedstaden og spiller en stor rolle på Nordkalotten, og Grøtsund er et prosjekt som kan gi ringvirkninger  for det grønne skiftet  både regionalt  nasjonalt, sier hun.

Dette er GrøtsundNordlandsbuss:

    Strategisk posisjonering

 • Nærhet til Tromsø (15 km), og tilhørende flyforbindelser
 • Nordlige sjørute
 • Nærhet til aktivitet innen Fiskeri, Havbruk, O&G og fremtidige havvindsatsinger 

  Store areal

 • Klargjort ca. 100 000 m2
 • Arealreserve på 1 400 mål
 • Områderegulert til industriformål

  Gunstige maritime forhold

 • Innseiling, strøm og dybde

  Kraftig infrastruktur 

 • Kraftig dimensjonert kaianlegg (130 m. lengde, 22 m. dybde) 
 • Kontorer og lager på 2 000 m2

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligsteIB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Overvåkerregnskogen fra rommet

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

IT-nestor i nord

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet.     – Her finner man selskaper som...

På jakt etter verdier i havet

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027. Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for...

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...