Tromsømagasin i Dagens Næringliv

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne skiftet, og da spesielt på anvendelse av restråstoff fra fiskeri og akvakultur, nye marine ressurser som makroalger og lavtrofiske arter, samt bioaktive molekyler som en kan finne gjennom marin bioprospektering. Sluttproduktene er marine helseprodukter i vid forstand, f.eks nye medisiner, kosttilskudd, funksjonelle ingredienser for mat og fôr, eller enzymer som benyttes innen diagnostikk. 

Vår oppgave er å legge til rette for kunnskapsdeling og samarbeid blant medlemmene våre, til beste for næringen som helhet, sier daglig leder Line Kjelstrup.
    – Fra Universitetet i Tromsø ble åpnet i 1972 var forskning og utdanning på våre marine områder og ressurser sentral og har hatt enorm betydning for bedriftsetableringer i nord. Mange av våre medlemmer er et resultat av marin forskning og vi har et stort potensial i å ta enda mer av denne kunnskapen i bruk. Innenfor marin bioteknologi og marin bioprospektering har Tromsø et verdensledende miljø, forteller hun. 
    – Klyngen driver etter det som kalles MIT-modellen, der etablerte aktører, start-ups, forsknings- og utviklingsmiljøer, det offentlige og kapital bringes sammen, forteller Kjelstrup. 
    – På den måten legger vi til rette for samarbeid og innovasjon innenfor hele næringen i Nordland, Troms og Finnmark, samtidig som det er et mål å styrke hver enkelt bedrifts konkurransekraft. Vi kan bidra med kunnskap om blant annet marked, regulatoriske forhold, prosessoptimalisering og oppskalering.

Kommersialisering 
Målet er kommersialisering av høyverdiprodukter, enten fra marint restråstoff, andremarine råvarer som for eksempel makroalger (tang og tare) eller ved såkalt marin bioprospektering, der man aktivt leter etter nye bioaktive egenskaper i marine organismer. 
    – De kalde havområdene utenfor Nord-Norge er et av de rikeste og mest biodiverse naturmiljøene i hele verden, og det at organismene må tåle så lave temperaturer, gjør at de får egenskaper som gjør dem velegnet i en del industrier der man må holde råvarene ved lave temperaturer, for eksempel legemiddelindustrien, forteller Kjelstrup.
   
Kosttilskudd, kosmetikk og diagnostiske verktøy er andre felter der marine råvarer kommer til nytte. 
    – Vårt medlem ArcticZymes Technology er Tromsøs eneste børsnoterte selskap og et ektefødt barn av forskningen fra UiT. Fra sine lokaler i SIVA Innovasjonssenter har de blant annet utviklet marine enzymer  som blant annet ble benyttet i Covid-tester. Andre eksempler er Marealis som har utviklet produktet PreCardix, som brukes preventivt mot høyt blodtrykk, basert på stoffer i rekeskall. Fra rekeskall produserer Chitinor kitosan og videreforedlede derivater som er fullt biologisk nedbrytbar for bruk i kosmetikk, farmasi og dermatologi, samt utviklet kitosanfilamenter som i dag er kommersielt tilgjengelig. Zooca The Calanus Company fangster og foredler raudåte til et kosttilskudd som gir høyere opptak av omega 3, samtidig som   proteinet kan brukes som ingrediens i fiskefôr. Havet gir oss enorme muligheter, konstaterer Kjelstrup.

Et utvalg av produktene som produseres av klyngemedlemmer – av råstoffer fra havet. Foto: Biotech North.

Bærekraft og sirkulærøkonomi
Ofte er råstoffet, som raudåte, langt nede på næringskjeden og kan høstes i store mengder uten at det gir skader på havets økosystemer. Men sett i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi er det selvsagt også svært viktig at vi bruker vår villfangede eller oppdrettede fisk 100% og til den beste anvendelse. Det som før ble ansett som avfall, er nå en dyrebar ressurs. 
    –  Norskin på Fauske er et eksempel på dette, der de har forsket frem en metode for garving av lakseskinn som alternativ til lær. Og Lerøy Aurora har funnet en måte å samle opp lakseblod og utvikler produkter av det. 
    Bioteknologi blir ansett som motoren i det grønne skiftet og rett utenfor Tromsø ser vi et godt eksempel på dette, der forskning på marine mikroalger og kunnskap om bioteknologi kan gi løsning på utslipp av CO2 fra Finnfjord smelteverk.  
    – I samarbeid med UiT har Finnfjord satt i gang produksjon av mikroalger som kan blant annet benyttes i fiskefôrproduksjon, og nå har de kommet til tredje skaleringstrinn med virkelig store reaktorer, forteller Kjelstrup. 
    – I 2021 fikk de 93 millioner fra tilskuddsordningen Grønn plattform for å videreutvikle prosjektet, som er et veldig godt eksempel på at utradisjonell tenkning kan gi stor innovasjonskraft og en grønnere industri, sier hun.

Pilotfabrikk
Kommersialisering og storskalaproduksjon krever store ressurser, og det er ofte nødvendig med prøveproduksjon i mindre skala for å utvikle og teste prosessen. Klyngemedlem Nofima drifter Biotep i Kaldfjorden utenfor Tromsø, et pilotfabrikkanlegg der bedrifter kan teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilsk råstoff.
    – Dette er et anlegg som både benyttes og har blitt benyttet av mange av våre medlemmer. Det gir våre medlemmer store fordeler i prosessen mot helkommersiell satsing og drift, sier Kjelstrup.

Kunnskap, tid, risikovillig kapital
Det er de tre tingene som er nødvendig for å lykkes, mener Kjelstrup, som mener tiden så absolutt er inne for at marint råstoff fra Nord-Norge og de enorme havområdene utenfor skal nå verdensmarkedet i form av nye produkter innenfor et bredt spekter av bransjer. 
    – Vi har alle muligheter, og vi sitter på enormt mye kunnskap og råstoff til å skape produkter som verden trenger. Fiskeri og oppdrettsnæringen alene produserer svære mengder restråstoff som i fremtiden kommer til å bli en kjemperessurs. Å dyrke og høste av havets ressurser er en bærekraftig strategi for en grønn og sunn fremtid!

Klyngeleder Line Kjelstrup i aksjon. Foto: Biotech North.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligsteIB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Overvåkerregnskogen fra rommet

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

IT-nestor i nord

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet.     – Her finner man selskaper som...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027. Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for...

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...