Tromsømagasin i Dagens Næringliv

IT-nestor i nord

I tretti år har informatikkprofessor og seriegründer Dag Johansen ved UiT arbeidet utrettelig for å sette byen på IT-verdenskartet. Det har han klart.

Tromsø har et utrolig sterkt informatikk-miljø, sier professoren med stolthet. 
    – Her finner man selskaper som KSAT, Dualog og ikke minst Microsoft. Kildekode som vi alle bruker i Microsofts grunnprodukter er i mange tilfeller utviklet her i Grønnegata i Tromsø, forteller han. 
    Og han burde vite hva han snakker om. I 1997 grunnla han D.A.G Labs sammen med norske studenter og kolleger ved Cornell University i USA. Målet var å stanse hjerneflukten fra Tromsø. Da selskapet begynte å vokse, valgte Johansen å fusjonere selskapet med Fast Search and Transfer, som arbeidet med søketeknologi for Internett. 
    – Jeg ble ansatt i en deltidsstilling som sjefsforsker rundt systemarkitekturer det neste tiåret, samtidig som jeg kunne prioritere rollen som professor, sier Johansen. Fast Search and Transfer ble en betydelig internasjonal aktør denne perioden og ble kjøpt opp av Microsoft i 2008 i det som til da var selskapets tredje største akkvisisjon. Prislappen var på 6,6 milliarder kroner.

Rådgir Microsoft
– Det var det første store oppkjøpet de gjorde innenfor Internett-teknologi, og det er jeg fremdeles litt stolt av, ikke minst av at de fremdeles driver virksomheten fra Norge og bidrar til å gjøre Tromsøs teknologimiljø rikere, sier Johansen, som har fortsatt i en rådgivende rolle i Microsoft Development Center Norway.
    Og nettopp kombinasjonen av industriell erfaring og forskning ved universiteter og høyskoler har vært og er et av Johansens hjertebarn. Det begynte med arbeidet med mastergraden i Amsterdam i 1986. Der havnet han i et miljø som ble ledet av en amerikansk professor utdannet på MIT og Berkeley.
    – Det var et kreativt IT-miljø, som inkluderte mannen som i dag er teknisk direktør i Amazon og han som utviklet Python, et av verdens meste benyttede programmeringsspråk. Vi var kun omtrent 32 000 Internett-brukere den gangen, forteller Johansen, som straks ble oppmerksom på viktigheten av å ha kontakt med de ledende amerikanske miljøene. Det første sabbatsåret som professor ble tilbrakt ved Cornell University i Ithaca i New York, et av de verdensledende IT-miljøene.
    – I dag er det store IT-miljøer ved amerikanske toppuniversiteter som MIT, Stanford, Berkley og Cornell som har utviklet kunnskap, studenter og forskere som har grunnlagt og utviklet noen av verdens største IT-lokomotiv. Det var erfaringene fra det første året der som åpnet øynene mine for hvor viktig det er for akademia å ha åpne og tette relasjoner med industrien. Det jeg har jobbet med siden ved UiT, er å skape industrirelevant kompetanse som kan skape verdier her i landet. Vi skal leve av noe etter oljen, og IT er relevant i så godt som alle industrier. Vi utdanner neste generasjons industriarbeidere, sier Johansen, som siden har beholdt de tette båndene til Cornell.

Hvert femte år i USA
– Jeg tilbringer omtrent hvert femte år der, og Oslo og Fornebu var den gangen stoppested på veien til USA for meg. Jeg visste at lille Tromsø ikke kunne hevde seg som små kopier av Oslo eller Trondheim. Vi måtte gjøre tingene på vår egen måte, sier Johansen. 
    – Et virkemiddel var å utvikle studieplaner som lignet de beste amerikanske, og vi fokuserte på og arbeider ennå med det som heter store distribuerte systemer. Disse systemene er sentrale i samfunnets digitale infrastruktur, fra offentlig forvaltning til internasjonal industri som Google, Facebook, Twitter og Microsoft. Ikke alle var enige i den strategien på 80-tallet, men vi har siden uteksaminert tusenvis av studenter med industrirelevant kompetanse. Mange har gått inn i industrien regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Slik samfunnsrelevans er sentral for oss på UiT, konstaterer han.
    I dag arbeider Johansen med tre hovedprosjekter. Sammen med professor Pål Halvorsen ved SimulaMet jobber han med diagnostiske maskinlæringssystemer innenfor gastroenterologi, for å kunne diagnostisere forstadier til kreft. Et annet fellesprosjekt er innenfor elitefotball, der vi har samarbeidet med klubber og landslag siden 2011.  For tiden har vi fokus på kvinnelige eliteutøvere i et tverrfaglig prosjekt med over 400 deltakere. 
    – Fotball er en milliardindustri, og våre tidlige akademiske systemer er blitt kopiert av industrien og brukes nå på store stadioner verden over, forteller Johansen.
    – Målet vårt nå er å bruke maskinlæring i analyse av spillet mens det foregår, for å kunne påvirke spillets gang. 

Det friske mennesket
I Corpore Sano-senteret ved UiT, som Johansen leder, drives det slik forskning i skjæringspunktet mellom informatikk, idrett og medisin. Temaene er hvordan moderne maskinlæring kan underlette diagnostisering, forbygge skader og optimalisere idrettsprestasjoner og helse – uten at det går på akkord med hensynet til personvern og sikkerhet.
    – Vi lever i et samfunn med en aldrende befolkning, og teknologi kommer til å bli stadig viktigere både for trygghet i hjemmet og for å ta vare på helsen. Men teknologi må utvikles i samhandling med andre fagdisipliner. Derfor har jeg alltid hatt respekt for andre fag, etiske aspekt og interesse av å samarbeide tverrfaglig, sier Johansen. 
    Et eksempel på det er kampen mot ulovligheter i fiskeriene. I 2019 la Utvalget for fremtidig fiskerikontroll frem en NOU som pekte på til dels omfattende lovbrudd knyttet til fiske. Johansen samlet et team for å se på hva et digitalisert kontrollsystem kunne oppnå.
    – Ideen er å utvikle digitale inspektører som skal bygges inn i fartøyene og samle data fra fangst og levering. Vi har med oss juridisk ekspertise for å se på hvordan dette kan gjøres uten å bryte med personvernlovgivningen, sier Johansen. Brukermedvirkning er sentralt her for å sikre at våre løsninger også kan bli et verktøy for fiskeribransjen.

Venneløs på Facebook
For skal vi følge IT-professorens eksempel, er det bare å melde seg ut av Facebook, TikTok og andre sosiale medier.
    – Jeg er veldig skeptisk til å la meg bruke av selskaper som har som forretningsidé å selge mine data, sier Johansen, som i en sak i Dagens Næringsliv ble omtalt som den venneløse professoren. 
    – Disse selskapene vet så mye om deg, og det foregår en omfattende handel med til dels veldig personlige opplysninger, sier Johansen. 
    – Så lenge det ikke er full transparens rundt disse tingene, vil jeg heller ha fysiske, nære venner. 
    Når vi spør professoren om hva som skal til for å utvikle norsk teknologinæringer ytterligere, er svaret ganske enkelt.
    – Jeg liker ikke å syte og klage – det gjelder å komme seg ut av komfortsonen, tørre sette seg ambisiøse mål og arbeide hardt og målrettet. Men når det er sagt, er det viktig at våre myndigheter forstår at spesielt start-up-industrien er avhengig av rammevilkår som stimulerer til innovasjon. Samtidig er det viktig at IT-forskningsmiljø styrkes betydelig, da det er vi som har ansvar for å utvikle disse industriarbeiderne, de som ikke bare er brukere av andres IT-løsninger. 

Professor og IT-gründer Dag Johansen.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Norges svar på Tour de France

Norges svar på Tour de France

I august hvert år går Arctic Race of Norway av stabelen, og gjennom de 10 årene som har gått siden første utgave i 2013, har det blitt mye mer enn et sykkelritt. – Arctic Race Norway er et stort samarbeidsprosjekt i Nord-Norge. Kommuner, fylkeskommunene, næringslivet...

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Et tverrfaglig bærekraftsnettverk

Fremstr er navnet på Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram for unge. – Vi har valgt å rette programmet inn mot bærekraft, og tilbyr de beste talentene traineestillinger innen bærekraft i næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord, sier Emilie Isaksen,...

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Et viktig tilbud i internasjonale Tromsø

Tromsø International School er verdens nordligsteIB-World School på barne- og ungdomstrinn, og et viktig element i arbeidet med å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til den arktiske hovedstaden.Skolen ble startet i 2011 med elleve elever. I dag er elevtallet vokst...

Vil stanse trolling med AI

Vil stanse trolling med AI

Trolling i kommentarfeltet er en stor utfordring for medier over hele verden. Abdera AS i Tromsø benytter kunstig intelligens for å moderere vekk uønskede meldinger.Det er ingen nyhet at sosiale medier og internett er blitt allestedsnærværende de siste årene. I takt...

Overvåkerregnskogen fra rommet

Overvåkerregnskogen fra rommet

Som verdensledende kommersielt satellittsenter driver KSAT i Tromsø jordobservasjon av hele verden. Nå bidrar KSAT i et prosjekt for å stanse avskogingen i Amazonas.Det er selskapets avtaler med satellitteiere og 27 antennestasjoner med over 260 antenner spredt ut...

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringslivets interesseorganisasjon i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening. Siden 1844 har foreningen arbeidet for å skape gode rammebetingelser for over 650 medlemsbedrifter i hele regionen, fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har kvaliteter som gjør...

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

ProTromsø – fremmer Tromsø og Nord-Norge

Nærings- og utviklingsselskapet ProTromsø AS ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. Daglig leder Gøril Johansen forteller om en organisasjon som skal jobbe bredt for å utvikle Tromsø og...

Michelin-mat ved kaikanten

Michelin-mat ved kaikanten

I 2021 så pop-up-konseptet Vulkana Supper Club dagens lys i Tromsø. Flere ganger i året inviterer klubben en av Europas beste kokker til Tromsø og gjestebud om bord på en hvalskute bygd om til spa- og restaurantbåt. Med maksimum fjorten gjester samlet rundt ett...

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Enorme muligheter på Grøtsund havne-og industriområde

Produksjon av grønt drivstoff, havbruk, vertikalt landbruk, mekanisk industriklynge og havvindterminal. Det er noen av ambisjonene for Grøtsund industripark. Tromsø har enorme muligheter for satsing på blå næringer er det omforente budskapet fra et stort...

Tester fremtidens fremkomstmidler

Tester fremtidens fremkomstmidler

Testnor ble etablert i 2021 av gründerne Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein. Forretningsideen er å tilby testfasiliteter og -gjennomføring til mobilitetsindustrien i hele verden.Vi har begge jobbet mye med å støtte teknologi og industriutvikling, blant annet i...

Får ideer til å yngle

Får ideer til å yngle

– Norinnovas oppgave er å bidra til vellykket utvikling av ideer med internasjonalt potensial, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun. Siden 2014 har han ledet bedriften med 22 medarbeidere som hjelper ideer ut i det globale markedet.Vi er heldige som får lov...

På jakt etter verdier i havet

På jakt etter verdier i havet

I 10 år har næringsklyngen Biotech North jobbet for innovasjon og utvikling i de blå næringene i Nord-Norge og da spesielt med utvikling av marine helseprodukter fra hav til marked. Med sine 40 medlemmer har Biotech North fokus på bioteknologi som motor i det grønne...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna – sentral i utviklingen av byen!

Havna er en sentral aktør i Tromsø og fyller 200 år i 2027. Med oppunder 10 000 årlige anløp, over en million reisende og et betydelig godsvolum er havna et viktig trafikknutepunkt i Tromsø. Havet og sjøveien har opp igjennom tidene dannet livsgrunnlaget for...

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Bygger bærekraftig i den arktiske hovedstaden

Med skyhøye miljøambisjoner går Consto inn for å bygge Nord-Norges første BREEAM-NOR Outstanding-sertifiserte bygg. Byggetrinn 4 i Siva Innovasjonssenter Tromsø blir med det blant landets mest innovative miljøbygninger.– Outstanding er det høyeste sertifiseringsnivået...

Med hjertet i faget

Med hjertet i faget

Byggmester Tony H. Jensen er en entreprenør som driver i bygg- og eiendomsbransjen, hvor vi designer boliger og fritidsboliger for egne prosjekter og kundeprosjekter. Vi leverer alt fra råbygg til 100 % nøkkelferdige bygg.Byggmester Tony H. Jensen ble etablert i 2007...

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Realiser boligdrømmen i Karlsøy

Mindre enn én times kjøring fra Tromsø finner du øyriket Karlsøy. Her kan du leve det gode liv med natur og kultur i skjønn forening – og samtidig nyte godt av de økonomiske fordelene som følger med å bo i Nord-Troms.Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i...

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Bærekraftig kailøsning i Longyearbyen

Når NOFI selger sine løsninger, er det med en tanke om gjenbruk, ombygging og en type «pante flaske»- mentalitet. FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av NOFIs viktigste mål. Plasten skal brukes riktig. Også når det gjelder 550 meter med...

Tromsø Lufthavn utvider

Tromsø Lufthavn utvider

Med 2,3 millioner reisende og kapasiteten sprengt med over 60 prosent i 2019, var utvidelse av lufthavnen nærmest et folkekrav i Tromsø. Nå har Avinor levert, og en ny terminal skal stå  klar i begynnelsen av 2024.– Utvidelsen ble vedtatt av Avinor allerede i 2016, og...

Norsk Polarinstitutt 

Norsk Polarinstitutt 

Da regjeringen i mai bestemte at Norge skal bygge en helt ny forskningsstasjon i Antarktis, bekreftet de samtidig Tromsø og hele regionen som landets desiderte sentrum for polarforskning. Norsk Polarinstitutt får en enda tydeligere rolle, både i nord og sør, for å...

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Å telle all fisken i verden– det går vel ikke?

Jo, vi tror faktisk det. Ideen kom til oss da vi fikk i oppdrag å sjekke om det er liv på Jupiters måner. I øyeblikket er vi 21 forskere ved SINTEF i Tromsø. Her foredler vi spennende tanker. Ideene vi jobber med har tre fellestrekk:    De er tematisk like. Viktige...

Binder Nord-Norge sammen

Binder Nord-Norge sammen

Med 50 fartøy og 1000 ansatte i høysesong, er Torghatten Nord en viktig transportaktør i Nord-Norge. Nå er målet å være ledende innen grønn teknologi og bærekraftige løsninger.Torghatten Nord disponerer 50 fartøy, og vi er ansvarlig for drift av samband fra Nord-Troms...

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks åpner REBELL Bærekraftsenter i Tromsø

Remiks har drevet bruktbutikk på nordspissen av Tromsøya siden 2009, men 3. juni flytter dagens butikk inn i REBELL Bærekraftsenter i den gamle postterminalen på Langnes. – REBELL skal bestå av 2 ulike konsepter; ett for innbyggerne og ett for næringslivet. Det nye...

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Nord-Norges største IT-miljø redder liv

Hos Helse Nord IKT jobber 400 ansatte for å ivareta og utvikle de livsviktige systemene som mannen i gata tar som en selvfølge. Hver gang du har time på et sykehus, avhenger behandlingen av stabil og sikker drift av en rekke systemer. For hva skjer egentlig om EKG...